Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/itsmsr18/public_html/tesospec.com/_functions.php on line 11
Chelați
TESO SPEC

Warning: Illegal string offset 'slug' in /home/itsmsr18/public_html/tesospec.com/_functions.php on line 552

Warning: Illegal string offset 'slug' in /home/itsmsr18/public_html/tesospec.com/_functions.php on line 552

Chelați

BioMINERAL FORTE® gamă DE CHELAți

Chelat

Forma

Metal gL-1

Aspect:

pH

Precauții:

Fe  (E1)

 

 

Complecși ai acidului citric (E330)

50

Lichid omogen roșu

4.5 -6

click aici

Co  (E3)

50

Lichid omogen violet

4.5 -6

click aici

Cu  (E4)

50

Lichid omogen azur

4.5 -6

click aici

Mn (E5)

50

Lichid omogen roșu

4.5 -6

click aici

Zn (E6)

50

Lichid omogen incolor

4.5 -6

click aici

Cu – Zn (E4 –E5)

40 (15 -25)

Lichid omogen azur

4.5 -6

click aici

 

suplimente alimentare lichide aromatizate pentru hrana animalelor

 

   

COMPOZIție: Gama Biomineral forte® este formulată pe bază de componenți componenții din lista E – aditivi alimentari admiși și în alimentația umana și răspund cerințelor directivelor EU privind suplimentele alimentare utilizate în hrana animalelor1-3. Conțin metalele sub forma de complecși de tip monohidrogen citrați care asigură a foarte bună bio-asimilare și în același timp stabilitatea metalelor prezente în apa de băut a animalelor sau în furaje. Pentru creșterea atractivității sunt aromatizate cu aroma identic naturală de lămâie de uz alimentar AS1/402 sau cu uleiuri esențiale naturale de citronella, lămâie, mentă, cimbru, oregano, busuioc.

 AMBALARE: Recipiente PE 200mL; 500mL; 20L; 60L; 200L; 1000L

 

DOZE și ADMINISTRARE: Concentrațiile maxime totale de metale raportate la cantitatea de furaj uscat consumată odată cu apa de băut, în conformitate cu Directiva (EC) No 1334/2003 din 25 iulie2003 (1) sunt prezentate în tabelul 1

 

Tabel 1 Concentrații de metale maxime admise în furaje (Directiva (EC) No 1334/2003 din 25 iulie2003)

 

Fier (E1)

Ovine: 15 mg/kg furaj

 

Ovine: 500 mg/kg furaj

Pești: 25 mg/kg furaj

 

Suine:

 • Purcei până la 1 săptămână: 250 mg/zi

Alte specii: 25 mg/kg furaj

 

Mangan (E5)

 

Alte specii: 750 mg/kg furaj

Pești: 100 mg/kg furaj

 

Cobalt (E3)

Alte specii:150 mg/kg furaj

 

Toate speciile 2 mg/kg

Zinc (E6)

 

Cupru (E4)

Pești: 200 mg/kg furaj

 

Suine:

 • Purcei până la 12 săptămâni: 170 mg/kg furaj
 • Alții: 25mg/kg furaj

Înlocuitor lapte: 200 mg/kg furaj

 

Alte specii: 150 mg/kg furaj

 
   

Bovine:

 • Înainte de începerea rumegării – în înlocuitori de lapte: 15 mg/kg; în alte furaje: 15 mg/kg furaj
 • Alte: 35 mg/kg furaj
 

 

În mod obișnuit se introduce în apa de băut conform dozajului prescris, dar se poate folosi și pentru în amestec cu furajele.

EFECTE:

 

Acidul citric (E330) asigură un grad înalt de absorbție / digestibilitate a fosforului. După ce trece prin stomac, stimulează secreția enzimelor din pancreas si în consecință, digestia în intestinul subțire; protejează antioxidanții, formând complecși cu  cationii fierului și manganului, care, pot da reacții redox.

 

Fierul (E1) este un microelement esențial fiind un constituent al proteinelor (de exemplu hemoproteinele: hemoglobina, mioglobina și nonhemoproteinele: feritina, transferitina) precum și un cofactor pentru multe enzime fero-dependente: citocromaze A,B,C; peroxidaze și catalaze (4).  

 

Cobaltul (E3)(5) este un component al cobalaminei. El este esențial ca microelement pentru capacitatea unor specii: rumegătoare, cabaline și iepuri de a sintetiza cobalamina prin intermediul florei microbiene gastrointestinale. Pe lângă aceasta, cobaltul poate juca un rol în fermentația din rumen prin creșterea digestiei fibrelor din furajele de slabă calitate. Pentru celelalte specii administrarea cobaltului nu este necesară, deoarece acestea nu au capacitatea de sintetiza vitamina B12, care trebuie administrată ca atare.  Administrarea  cobaltului sub limita maximă autorizată este sigură pentru animalele țintă. Administrarea trebuie făcută deosebit de atent deoarece cobaltul(II) este genotoxic in vivo și vitro, cancerigen, mutagen și afectează reproducția. Și din aceste considerente doza considerată suficientă în dieta rumegătoarelor, cabalinelor și iepurilor este de 0.3 mgL-1.

 

Cuprul (E4)(6) are un rol general bactericid și fungicid. Biochimic are rol în hematopoieză, în stabilizarea proteinelor țesutului conjunctiv și în menținerea integrității pereților vasculari; are rol în important în fertilitate și în manifestarea simțului gustului.  Este implicat în integritatea miocardului; are importantă pentru imunogeneză, stimulând formarea anticorpilor; împiedică coagularea, prin transformarea calciului într-o formă dializabilă. Stimulează vizibil sporul de creștere la purcei și la puii de carne. Carența de cupru determină scăderea ouatului și reducerea procesului de ecloziune până la zero la păsări. Dozele recomandate, în raport cu doza maximă admisă sunt prezentate în tabelul 2.

                                                                                                                                                                      

Tabel 2 Concentrațiile de cupru recomandate (mg Cu kg-1 furaje)

Suine

Păsări

Purcei până la 12 săptămâni

    170

Pui în creștere

7

3 -10 kg

5 - 6

Pui de carne

7

10 -20 kg

5 - 6

Găini ouătoare

7

20 -50 kg

3 - 4

Curcani 0 – 4 săptămâni

15

50 – 120 kg

3 -4

Curcani 5 – 24 săptămâni

6

reproducere

5

Ovine și caprine

Bovine

Miei și iezi

7

Toate

10

Oi și capre la lactație

10

 

Manganul (E5)(7)este folosit de foarte mult timp și este dovedit că este un supliment sigur în hrana animalelor. Pragul maxim de toleranță este pentru rumegătoare și pui de la 2000 mg Mn /kg furaj, suine 1000 mg Mn /kg; cabaline 400 mg Mn /kg. Este un element esențial, acționând în mineralizarea oaselor, în metabolismul proteinelor și în cel energetic, în reglarea metabolismului, la protecția celulelor împotriva acțiunii distructive a radicalilor liberi. Manganul acționează și ca un component al metaloenzimelor (arginaza, piruvat carboxilaza și mangan – superoxid dismutaza) și ca activator al enzimelor prin funcții catalitice și de reglare (transferaze, dicarboxilaze, hidrolaze). Dozele recomandate sunt prezentate în tabelul 3.

 

Tabel 3 Concentrațiile de mangan recomandate (mg Mn kg-1 furaje)

Suine

Păsări

Toate

    15 -25

Pui de carne

60

Bovine

 

Curcani

60

Viței

15 -25

Găini ouătoare

30

 

 

Zincul (E5)(8)sub formă de chelat citric este un component ușor asimilabil. Ca și cuprul are efect bactericid. Intră în compoziția mai multor metal - enzime și a insulinei, având un rol esențial în metabolismul proteinelor, glucidelor și lipidelor. Zincul stimulează apetitul, ameliorează digestiei precum și sinteza proteinelor; a ADN - ului din ficat, piele și creier. Condiționează sinteza de ARN din ficat și pancreas. Carența de zinc conduce la reducerea eliberării de insulină imunoreactivă. Este absolut necesar pentru creșterea oaselor, părului, a lânii, și a penelor (tabelul 4).    

 

 

Tabel 4 Concentrațiile de zinc recomandate (mg Zn kg-1 furaje)

Suine

Păsări

Purcei până la 12 săptămâni

    150

Pui în creștere

44

3 -10 kg

100

Pui de carne

44

10 -20 kg

80

Găini ouătoare

40

20 -50 kg

60

Curcani 0 – 4 săptămâni

50

50 – 120 kg

50

Curcani 5 – 24 săptămâni

40

reproducere

50

Ovine și caprine

Bovine

Oi în creștere

20

Viței în creștere 40kg

28

Miei 10kg

24

Viței în creștere 80kg

34

Miei 20kg

32-36

Juninci 300kg

31-40

Miei 40kg

24 -49

Juninci 500kg

31

Oi la reproducție

33

Vaci de lapte 650kg

50-63

Oi gravide

20 -24

Vaci gestante

22.8

Oi la lactație

24 -39

Viței pentru carne

30-40

Capre

50-80

Tăurași 100 -300kg

17-35

 

 

 

 

 1. 1.         Directiva (EC) No 1334/2003 din 25 iulie2003
 2. 2.         Community Register on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods
 3. 3.         European Union  Register  of Feed Additives pursuant to Regulation  (EC) No 1831/2003
 4. 4.         European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy;  Scientific opinion on the safety and efficacy of iron compounds (E1) as feed additives for all species: iron chelate of amino acids, hydrate, based on a dossier submitted by Zinpro Animal Nutrition Inc; EFSA Journal 2013;11(7):3287
 5. 5.         European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy; European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy; Scientific Opinion on safety and efficacy of cobalt carbonate as feed additive for ruminants, horses and rabbits; EFSA Journal 2012;10(6):2727
 6. 6.         EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL; Directorate C - Scientific Opinions C2 - Management of scientific committees; scientific co-operation and networks; Opinion of the Scientific Committee for Animal Nutrition on the use of copper in feeding stuffs; (Adopted on 19 February 2003)
 7. 7.         European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy; Scientific Opinion on the safety and efficacy of manganese compounds (E5) as feed additives for all animal species: manganous oxide, based on a dossier submitted by Poortershaven Industriële Mineralen B.V. EFSA Journal 2013;11(8):3325
 8. 8.         EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL; Directorate C - Scientific Opinions C2 - Management of scientific committees; scientific co-operation and network; Opinion of the Scientific Committee for Animal Nutrition on the use of zinc in feeding stuffs (adopted on 14 March 2003)

 

BioMINERAL FORTE® Cu (E4) 50g/L

 

PRECAUții: General; P101 A nu se lăsa la îndemâna copiilor;P102 Citiți eticheta înainte de utilizare;  Fraze de pericol: H302: Periculos dacă este înghițit. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precauție:P273 Evitați dispersarea în mediu; P260: Nu inspirați vaporii / aerosolii; P264: Spălați-vă bine cu săpun fața și mâinile după utilizare; P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. P301 + P330 + P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303 + P361 + P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. P363: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P405: A se depozita sub cheie. P501 Nu aruncați conținutul recipientului în mediu.

BioMINERAL FORTE® Zn (E4) 50g/L

PRECAUții: General; P101 A nu se lăsa la îndemâna copiilor;P102 Citiți eticheta înainte de utilizare;  Fraze de pericol: H302: Periculos dacă este înghițit. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precauție:P273 Evitați dispersarea în mediu; P260: Nu inspirați vaporii / aerosolii; P264: Spălați-vă bine cu săpun fața și mâinile după utilizare; P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. P301 + P330 + P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303 + P361 + P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. P363: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P405: A se depozita sub cheie. P501 Nu aruncați conținutul recipientului în mediu.

BioMINERAL FORTE® Cu(E4)+ Zn(E6) Cu 15g/L + Zn 25g/L

PRECAUții: General; P101 A nu se lăsa la îndemâna copiilor;P102 Citiți eticheta înainte de utilizare;  Fraze de pericol: H302: Periculos dacă este înghițit. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precauție:P273 Evitați dispersarea în mediu; P260: Nu inspirați vaporii / aerosolii; P264: Spălați-vă bine cu săpun fața și mâinile după utilizare; P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. P301 + P330 + P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303 + P361 + P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. P363: Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P405: A se depozita sub cheie. P501 Nu aruncați conținutul recipientului în mediu.